HLR-tävling

Det är värt att kämpa bästa livräddare – för det finns ett pris ?

Luftvägsstopp

Gör så här på barn över ett år och vuxna:

1. Ge 5 ryggslag mitt emellan skulderbladen

2. Gör 5 buktryck strax ovanför naveln

Luftvägsstopp

Vad händer i kroppen när man sätter i halsen?

Sätt ett finger på din hals och svälj samtidigt. Är det din luft- eller matstrupe du känner längst fram?

Hjärtstartare

Alla hjärtstartare fungerar på samma sätt och är otroligt enkla att använda

Hjärt- och lungräddning

1. Kontrollera medvetande

2. Skapa en öppen luftväg och kontrollera andningen

3. Starta HLR och växla mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar utan avbrott

Hjärt- och lungräddning

Kompressioner

– Gör alltid HLR på ett hårt underlag

– Tryck ner bröstkorgen 5–6 cm och ca 2 ggr per sekund

Inblåsningar

– Skapa en öppen luftväg

– Håll för näsan och blås så att bröstkorgen höjer sig lite

Film om hjärtstopp

Ge alltid 5 inblåsningar så fort som möjligt vid drunkning. Men varför då?