Grattis, du har klarat utbildningen galant!

Nu ska du få se en film från verkligheten. Det är en man som får ett hjärtstopp helt utan förvarning.

Det finns egentligen två skäl till varför jag visar dig den här filmen.

Det första skälet är att du ska få se hur enkelt det är att trycka ner bröstkorgen och blåsa ner luft i lungorna på en människa. Det du precis övade på din HLR-docka.

Och det andra är att du ska få se att HLR inte är något hokus pokus – att sjukvårdspersonal gör exakt samma sak som du har fått lära dig under den här webbutbildningen.

Observera att filmen har några år på nacken och därför gör de färre antal kompressioner. Forskning visar att det är bättre att göra 30 kompressioner och 2 inblåsningar på vuxna och 15:2 på barn.

Det är mycket känslor… men den har ett lyckligt slut 🙂

Lektion 9: Kort sammanfattning av HLR

HLR hjärt- och lungräddning 30 kompressioner och 2 inblåsningar

Så gör du HLR steg-för-steg på en vuxen

1. Kontrollera medvetande

2. Kontrollera andning

3. Starta HLR – växla mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar utan avbrott

Lektion 8: Luftvägsstopp

Hur gör man om barn sätter i halsen - ryggslag och buktryck

Så gör du om barn över 1 år och vuxna sätter i halsen och slutar andas

När man sätter något i luftstrupen kallas det för luftvägsstopp och det är direkt livshotande.

Om ingenting görs kommer personen inom kort att drabbas av akut syrebrist i hjärnan och bli medvetslös.

Hostar den ska du endast uppmana den att fortsätta hosta.

Men om personen inte kan andas, hosta eller prata ska du växla mellan:

– 5 ryggslag mitt emellan skulderbladen

– 5 buktryck strax ovanför naveln, tryck inåt och uppåt

Fortsätt tills föremålet kommit upp.

Viktigt! Om personen blir livlös, starta HLR omedelbart. Titta i munnen endast vid misstanke om att föremålet kommit upp.

Övar detta momentet praktiskt på din vän eller HLR-docka.

Lektion 7: Hjärtstartare

Hur fungerar en hjärtstartare

Tryck på start, fäst elektroderna och följ röstinstruktionerna

En hjärtstartare är en liten batteridriven apparat som känner av hjärtats elektriska signaler. Vid behov rekommenderar den dig att skicka en strömstöt genom hjärtat för att försöka starta det på nytt.

Tryck på startknappen och fäst elektroderna på bröstkorgen enligt bilden (en elektrod under personens högra nyckelben och den andra elektroden ca 10 cm under vänster armhåla). Följ sedan instruktionerna noga. Enkelt eller hur?

Observera att det är ingen fel på hjärtstartaren om den inte rekommenderar dig att skicka en strömstöt. Det beror på att hjärtat ännu inte är redo för omstart.

Har du en övningshjärtstartare? Övar detta momentet praktiskt på din HLR-docka.

Lektion 6: HLR-träning

HLR hjärt- och lungräddning 30 kompressioner och 2 inblåsningar

Nu ska du öva på din HLR-docka.

Men innan du gör det ska du titta på filmen nedan, eftersom du får tips på hur du gör kompressioner och inblåsningar med hög kvalitet.

Börja gärna med att:

1. Kontrollera att platsen är säker innan du går fram för att hjälpa till.

2. Kontrollera medvetande.

3. Skapa en öppen luftväg och kontrollera andningen.

4. Starta HLR och växla mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar utan avbrott.

Öva ensam i 2 minuter i sträck och byt sedan av varandra om ni är fler.

Tips! Kom ihåg ramsan ”30:2, mitt på!” – vilket betyder 30 kompressioner, 2 inblåsningar, tryck mitt på bröstkorgen.

Övar detta momentet praktiskt på din HLR-docka.

Lektion 5: HLR​ (hjärt- och lungräddning)

HLR hjärt- och lungräddning 30 kompressioner och 2 inblåsningar

Kompressioner

Om personen saknar andning eller andas onormalt (eller om du känner dig osäker) gör du 30 kompressioner.

Sätt din ena handlov mitt på bröstkorgen och mitt emellan bröstvårtorna. Lägg din andra hand ovanpå den första och lås fingrarna i varandra. Tryck ihop bröstkorgen ca 5–6 cm. Och håll en takt mellan 100–120 per minut, det vill säga ca 2 kompressioner per sekund.

Tänk på att släppa upp bröstkorgen hela vägen mellan varje kompression.

Inblåsningar

Skapa en öppen luftväg. Kläm ihop näsan med dina fingrar och gör två försiktiga inblåsningar så att bröstkorgen höjer sig.

Fortsätt med HLR

Fortsätt växla mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar utan avbrott tills sjukvårdspersonal tar över eller tills personen andas normalt.

Viktigt! Kom ihåg att alltid skapa en öppen luftväg innan du gör inblåsningar.

Lektion 4: Andningskontroll

HLR hjärt- och lungräddning kontrollera andningen

Skapa en öppen luftväg innan du kontrollerar andningen!

Alla muskler i kroppen slappnar av vid medvetslöshet. Tungan som är en muskel slappnar också av och faller bakåt i svalget när man ligger på rygg. Det innebär att luftvägarna täpps igen av tungan och andningen upphör. Därför behöver du skapa en öppen luftväg innan du kontrollerar andningen.

Skapa en öppen luftväg genom att lägga en hand på panna och två fingrar på hakspetsen. Böj därefter huvudet försiktigt bakåt tills det tar stopp.

Nu ska du kontrollera om personen andas. Lägg din kind och ditt öra mot personens mun och näsa. TITTA om bröstkorgen höjer sig, LYSSNA efter andningsljud, KÄNN efter andetag mot din kind.

Övar detta momentet praktiskt på din vän eller HLR-docka.

Lektion 3: Medvetandekontroll

Hur kontrollerar man medvetande

Tänk alltid på din egen säkerhet innan du går fram för att hjälpa till!

Hittar du en person som har fallit ihop ska du börja med att kontrollera medvetande.

Skaka det försiktigt i axlarna och ropa: Hallå! Är du vaken? Titta efter tydliga livstecken. Med livstecken menas att personen hostar, sväljer, rör sig, är vaken och kontaktbar.

Det finns många orsaker till medvetslöshet. Personen kan ha satt något i halsen, fått en allergisk reaktion, blivit förgiftad eller fallit och slagit i huvudet.

Om personen inte reagerar ropar du efter hjälp och ber någon annan att larma 112 omedelbart.

Övar detta momentet praktiskt på din vän eller HLR-docka.

Lektion 2: Larma 112

Drunkningsolycka - så gör du HLR vid drunkning (Larma 112)

Du får rätt hjälp direkt när du berättar för SOS-operatören:

– Vad som har hänt.

– Adressen.

– Ditt telefonnummer.

Är ni fler på en olycksplats ber du någon annan att larma 112 så att du kan ge första hjälpen omedelbart. Är du ensam larmar du 112, slår på högtalaren och startar första hjälpen så gott du kan.

Behåll kontakten med larmoperatören hela tiden eftersom du får hjälp med HLR, hur du använder hjärtstartaren och mycket mer.

Lektion 1: Grunder i HLR

HLR hjärt- och lungräddning 30 kompressioner och 2 inblåsningar

Varför är det så viktigt att starta HLR direkt?

När hjärtat har stannat gör du HLR för att manuellt pumpa runt syret i kroppen. Allt för att rädda så många av de 100 miljarder hjärnceller som möjligt.

HLR är en förkortning för hjärt- och lungräddning. När du gör HLR blåser du in luft i lungorna och trycker på bröstkorgen för att blodet ska cirkulera runt i kroppen och syresätta cellerna. Om cellerna inte får syre dör de snabbt och de går inte att återuppliva.

Hjärnans celler är extremt känsliga för syrebrist och tar skada redan efter 4–5 minuter på vuxna. Eftersom sjukvårdspersonal inte alltid hinner fram i tid, kan din kunskap rädda liv.