Skärmklipp 2017-04-14 01.01.24

FRÅGOR & SVAR
Här hittar du de vanligaste frågorna om HLR och första hjälpen

3 mardrömshistorier från verkligheten som slutade lyckligt, tack vare kunskaper i HLR

1. Bosse får ett plötsligt hjärtstopp!

Bosse fick hjärtstopp under en badmintonmatch. Hans hjärta stod still i mer än 14 minuter. Tack vare hans kamrater, brandmännen och ambulanspersonalen kan Bosse återgå till ett normalt liv.

2. Drunkning, så gör du!

En kille hittas livlös i vattnet. Han överlever ett hjärtstopp tack vare kunskaper i HLR och hur man använder en hjärtstartare.

3. Barnvagnen rullar ner i vattnet...

Pappan snubblar och barnvagnen med Robin 2 år rullar över kajkanten och sjunker ner i det kalla och mörka vattnet. Kunskaper i bland annat HLR räddade Robins liv.

Varningssignaler vid stroke.

Stroke är en propp eller en blödning i hjärnan som ofta kommer plötsligt och utan förvarning. Ca 30 000 svenskar drabbas varje år. Lär dig att känna igen dem vanligaste varningssignalerna vid stroke.