Vad är det för skillnad på hjärtinfarkt, stroke och hjärtstopp?

Vad är det för skillnad på hjärtinfarkt, stroke och hjärtstopp?

Hjärtinfarkt Hjärtinfarkt innebär att hjärtmuskeln fått syrebrist på grund av en proppbildning i hjärtats kranskärl. Den delen av hjärtat som blir utan syre skadas allvarligt. Skadan blir allvarligare ju längre tiden går innan proppen kan lösas upp. Den skada som blir kvar efter en propp kallas hjärtinfarkt. Stroke Stroke innebär det att man har får […]