Kan lungorna explodera om jag gör för hård inblåsning vid HLR?

Kan lungorna explodera om jag gör för hård inblåsning vid HLR?

Lungorna på en vuxen person är elastiska. Vi kan inte blåsa med så högt tryck så att lungorna spricker eller explodera. Däremot skulle det kunna finnas en potentiell risk hos gamla och sjuka lungor med t ex emfysemblåsor. Vid snabba och kraftiga inblåsningar går luften istället ner i magsäcken och det kan leda till kräkning. […]