Hur gör du HLR på en person med pacemaker eller ICD?

Hur gör du HLR på en person med pacemaker eller ICD (implanterbar defibrillator)?

Du gör HLR precis som vanligt på en person med pacemaker eller ICD  (implanterbar defibrillator). Du kan också använda hjärtstartaren precis som vanligt. Tänka bara på att undvika sätta elektroderna direkt över själva dosan – om du gör det skadas dosan och patienten kan få brännskador över huden. Annars kan du defibrillera (skicka en strömstöt med […]