Varför är pulskontrollen borttagen under HLR?

Varför är pulskontrollen borttagen under HLR?

Pulskontrollen togs bort när riktlinjerna för HLR justerades 2011 av en enda anledning, att öka överlevnadschansen vid hjärtstopp. Många är väldigt osäkra på hur de ska känna pulsen. Dessutom tog pulskontrollen under HLR onödigt lång tid. När man avbryter bröstkompressioner för att kontrollera pulsen upphör all syretillförsel till cellerna i kroppen. Under den tiden drabbas […]