Hjärt- och lungräddning

Kom ihåg! Larma alltid 112 om ingen larmat tidigare

1. Kontrollera medvetande

2. Skapa en öppen luftväg och kontrollera andningen

3. Starta HLR och växla mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar utan avbrott
HLR kurs barn Stockholm
Brandutbildning i Stockholm inklusive SBA (systematisk brandskyddsarbete)
Fyll i formuläret så får du hjälp inom 60 minuter!
Öppen lås ikon png

Logga in

för att komma till dina sidor