Vad har hänt, adress och ditt telefonnummer?

Exempel på en akutsituation – mamma ringer 112 i panik, barnet har satt i halsen och slutat andas
Öppen lås ikon png

Logga in

för att komma till dina sidor