Medvetandekontroll

Ta reda på om personen är vaken

Vad kan ha hänt?

Synliga skador, förgiftning, allergi, stroke eller hjärtinfarkt?
Öppen lås ikon png

Logga in

för att komma till dina sidor