Läs vår integritetspolicy och hur vi lagrar dina personuppgifter

Hjärtochlungräddning.se – HLR-giganten AB

HLR Giganten AB | Integritetspolicy

Stockholm 2020-01-15

 

Därför har vi en integritetspolicy

Vi på HLR Giganten AB gör allt vi kan för att skydda din personliga integritet. Vårt mål är att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla lagar och regler för dataskydd. Vi vill med denna integritetspolicy informera dig hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi använder så kallade cookies. Vår integritetspolicy gäller för alla uppgifter som samlas in när du beställer hos oss och när du besöker vår webbsida och vår e-butik.

 

Det är vi som ansvarar för dina personuppgifter

HLR GIGANTEN AB, org.nr 559102-1919, med adress Kemistvägen 2A, 183 79 Täby, telefonnummer 08-99 99 01 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud så ringer du 08-99 99 01 eller maila info@hjartochlungraddning.se

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på tre olika sätt:

  1. Personuppgifter som du lämnar till oss när du blir kund
  2. Personuppgifter som vi samlar in via vår webbplats
  3. Information som vi får från olika tredjepartsleverantörer

 

Personuppgifter som du har lämnat till oss

När du handlar hos oss kommer du att lämna viss information till oss. Samma sak när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Du kan även lämna din information av andra anledningar. Till exempel kan du lämna information som ditt namn, dina kontakt- och adressuppgifter, dina personliga preferenser, ditt telefonnummer och din e-postadress.

 

Personuppgifter som vi samlar in via vår hemsida

Vi samlar information om dig när du besöker vår hemsida. Vi kan till exempel spara besöks- och trafikdata och kommunikationsdata. Exempel på sådana uppgifter är, din IP-adress, typ av enhet, operativsystem, webbläsare och annat. Dessa kan sedan användas i marknadsföringssyfte. (Se avsnittet om “Cookies” nedan)

 

Information som vi får från olika tredjepartsleverantörer
Vi kan även vid behov komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register eller publika upplysningstjänster såsom SPAR, Bolagsverket och UC. Dessa uppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte eller för att förbättra din kundupplevelse hos oss.

 

Ändamål för att behandla dina personuppgifter

När du handlar hos oss eller använder någon av våra tjänster så behandlar vi till exempel ditt namn, din e-postadress, leveransadress, och telefonnummer. Detta gör vi för att kunna administrera ditt köp och för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om du inte lämnar dina kontaktuppgifter till oss, så har vi ingen möjlighet att genomföra ditt köp eller uppfylla våra övriga åtaganden gentemot dig.

Dina kontaktuppgifter och uppgifter om ditt köp kommer också att behandlas för att hantera eventuella reklamationer. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp.

 

Samtycke för marknadsföring

Under förutsättning att du gett oss ditt uttryckliga samtycke kommer vi att via olika digitala kontaktytor löpande skicka och publicera information och marknadsföring baserat på profilering av de personuppgifter vi har om dig. Flera av de erbjudanden kommer att vara anpassade till vad du köpt, vilka av våra tjänster du använder och till våra kanaler.

 

Vilka vi kan dela dina personuppgifter med

Dina uppgifter kan komma att delas med andra företag som utför tjänster på uppdrag av oss. Till exempel: analys, distribution eller andra tjänster för att uppfylla det avtal där du ingår som part. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än det vi redan informerat dig om.

 

Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

 

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål och så länge du är kund eller så länge de måste sparas på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras. För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

Om du lämnat ditt samtycke till att ta emot marknadsföring via e-post från oss kommer vi att spara ditt namn och din e-postadress för detta ändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig eller motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknads­föring.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Dina rättigheter

Du kan när som helst återkalla hela eller delar av ditt samtycke när det gäller behandling av dina personuppgifter. Om du gör det så innebär detta att vi inte kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter för det ändamål som ditt samtycke avsåg. Vi kommer att radera dina personuppgifter såvida vi inte behöver dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy. Du kan också, när som helst, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring och/eller profilering. Om du motsätter dig detta och meddelar oss så kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter och radera de personuppgifter som gäller för dessa ändamål, såvida vi inte behöver behandla uppgifterna i fråga för något annat ändamål i enlighet med denna integritetspolicy.

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning av dina personuppgifter, rätt till radering av dina personuppgifter (under vissa förutsättningar) och rätt att invända mot behandlingen av till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. Om du vill ha tillgång till dina uppgifter så kan du begära detta genom att kontakta oss per post eller e-mail. Du hittar våra kontaktuppgifter i början av detta dokument. För att ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig måste du ansöka om detta skriftligen med en handling som är undertecknad av dig personligen. Detta gäller från den 25 maj 2018.

 

Dataportabilitet

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Vi använder cookies på vår hemsida

När du besöker vår webbplats och vår webbshop sparas cookies på din dator. Dessa skapas när du är inne på vår webbplats, vilket gör att vi sparar dina personuppgifter. Vi kan till exempel spara besöks- och trafikdata och kommunikationsdata. Sådana personuppgifter är till exempel din IP-adress, typ av enhet du surfar på, operativsystem och webbläsare. Det är dessa uppgifter som samlas in i så kallade cookies. Vi kan sedan använda informationen för att lära känna dig så att vi kan rikta relevanta erbjudanden och ge dig en individanpassad upplevelse när du använder våra tjänster. För att kunna göra detta behöver vi ett samtycke från dig. Om du inte accepterar cookies kan vi inte erbjuda dig de tjänster som ingår i vårt erbjudande. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda en viss produkt, tjänst eller erbjudande. Vi kommer också vara tydliga när leveransen av en viss tjänst kräver ditt samtycke.

 

Denna integritetspolicy gäller från och med den 15 januari 2020.

 

HLR kurs barn Stockholm
Brandutbildning i Stockholm inklusive SBA (systematisk brandskyddsarbete)
Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss så får du hjälp blixtsnabbt!