Nya riktlinjer för HLR 2021 - enkel och lättförståelig sammanfattning

Enkel och lättförståelig sammanfattning av de nya riktlinjer för HLR (hjärt- och lungräddning)

Nya riktlinjer för HLR 2021​

Nyheter inom HLR och drunkning (Uppdaterad 2021-01-08)

Men varför ändrar man till nya riktlinjer i HLR hela tiden?

För att rädda fler människor som får ett hjärtstopp!

Nya riktlinjer för HLR presenterades 2021 – närmare bestämt 23 november. Även om det känns som att det är hela tiden så är det bara vart femte år som det sker en justering i de aktuella riktlinjer. Och det största skälet till det är att fler ska överleva ett hjärtstopp.

För visste du att…

får ett plötsligt hjärtstopp varje dygn
0
av dem dör
0
överlever
0

Bara i Sverige drabbas varje år ca 10 000 av ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus – bara 600 överlever *

Men varför är det så få som överlever hjärtstopp i hemmet, på jobbet och på allmänna platser?

Av det enkla skälet att många saknar kunskaper i HLR. Men det saknas också hjärtstartare där de flesta hjärtstopp sker. Med andra ord kan man säga att det tar oftast för lång tid innan någon startar HLR och en första strömstöt skickas genom hjärtat.

Visste du förresten att ca 71 % av alla hjärtstoppen sker i hemmet? Men det är bara ca 3 % som har tillgång till en hjärtstartare i hemmiljö – till exempel i huset, lägenheten, bostadsrättsföreningen eller på landstället.

Med HLR och en hjärtstartare ökar överlevnadschansen med upp till 80 % *

På HLR-kongressen 2021 berättade experter att man har sett att det är svårt för både allmänhet men också för larmoperatören att identifiera ett hjärtstopp. Det beror på att många som får ett hjärtstopp får en agonal andning (onormal andning som kan vara oregelbunden, suckande, rosslande eller till och med snarkande) i början.

Problemet är då att många (de som aldrig gått en HLR-utbildning) avstår då från att starta HLR eftersom de tror att personen andas.

Men det är också vanligt att en person som får ett hjärtstopp får kramper direkt i början. Och det vanligaste misstaget många gör då är att lägga personen i stabilt sidoläge istället för att starta HLR direkt.

Kort sammanfattning: Betydligt fler liv skulle kunna räddas om fler kunde HLR och hade tillgång till en hjärtstartare.

 

* Källa: Hjärt-lungfonden.se

Alla uppdaterade riktlinjer bygger på ny forskning

Riktlinjerna justeras bara vart femte år

Det forskas i princip konstant kring HLR runt om i världen och målet är att fler människor som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp ska överleva. Och den här justeringen av riktlinjerna bygger på ny forskning som presenterades under HLR-kongressen 2021.

År 2000 överlevde bara ca 4 % av dem som fick ett hjärtstopp.

Tack vare forskningen, men också rätt kunskap (utbildning) som att larma tidigt, starta HLR, använda hjärtstartaren och avancerad vård på sjukhus överlever idag ca 10 %.

I Sverige är det Svenska HLR-rådet som uppdaterar de svenska riktlinjer och rekommendationer för all HLR-utbildning

I USA har de American Heart Association.

Och i Europa är det European Resuscitation Council (ERC). 

Här får du de nya riktlinjerna för barn-HLR, vuxen-HLR och drunkning förklarade på ett tydligt sätt

Sammanfattning av nya riktlinjer för HLR 2021

Nytt inom BARN-HLR​

De största förändringarna i riktlinjerna för 2021 har skett för barn-HLR

Syrebrist är fortfarande den största anledningen till att barn drabbas av hjärtstopp. Och eftersom barn är känsligare för syrebrist behöver det få mer och oftare syre under pågående HLR.

Kom ihåg! Ge alltid 5 inblåsningarna direkt på barn upp till 18 år innan du startar HLR.

Här är 4 förändringar i riktlinjerna för barn

1) Barn-HLR ändras från 0 till 18 år det vill säga även stora barn som går på gymnasiet (tidigare var det upp till puberteten).

2) Nu gäller 15 kompressioner och 2 inblåsningar (15:2) (tidigare var det 30 kompressioner och 2 inblåsningar). *

3) Kompressionsdjupet ska vara 1/3 av bröstkorgens höjd och mellan 4–6 cm djupt beroende på barnets ålder (tidigare 4–5 cm).

4) Dessutom ingår nu även hjärtstartare i utbildningen barn-HLR.

 
* Har du aldrig övat barn-HLR eller om barnet ser vuxet ut kan du göra 30 kompressioner och 2 inblåsningar.

Så gör du HLR med hög kvalitet på barn 0–18 år

» Växla mellan 15 kompressioner och 2 inblåsningar (15:2) utan avbrott

» Tryck på nedre halvan av bröstbenet

» Kompressionsdjupet (bröstkorgen trycks ihop) ska vara 1/3 av bröstkorgens höjd och mellan 4–6 cm beroende på barnets ålder

» Håll en takt mellan 100–120 per minut (det vill säga ca 2 per sekund)

» Om hjärtstartare finns, tryck på start, fäst elektroderna och följ instruktionerna  men detta moment får aldrig fördröja start av HLR.

» Minimera avbrott så mycket som möjligt under pågående HLR

Gör så här om du hittar ett livlöst barn som saknar andning eller som andas onormalt

» Ge 5 inblåsningarna omedelbart på barn upp till 18 år

» Larma 112 direkt och slå på högtalarfunktionen – har du ingen telefon i närheten ska du göra HLR i en minut innan du larmar 112

» Starta HLR (15:2) omedelbart och följ larmoperatörens instruktioner för att göra HLR med god kvalitet.

» Operatören kommer också att berätta var närmaste hjärtstartare finns och hur du använder den.

Få nyheter inom VUXEN-HLR​

Bara två förändringar inom vuxen-HLR och det är att:

1) Stabilt sidoläge (lägga personen på sidan) är helt borttaget ur HLR-utbildningen. Istället ingår den delen med teori och praktik i utbildningen Första hjälpen.

2) Du ska alltid försöka göra HLR på ett hårt underlag. Men om du av någon anledning har svårt att flytta personen från ett mjukt underlag (t ex sängen eller soffan) ner till golvet så ska du göra HLR på det mjuka underlaget – men det är viktigt att trycka hårdare på bröstkorgen. Detta för att kompensera för det mjuka underlaget.

Experter berättade under HLR-kongressen 2021 att det fortfarande är mycket viktigt att:

» identifiera ett hjärtstopp så snabbt som möjligt.

» starta HLR med hög kvalitet omedelbart.

» skicka strömstöt igenom hjärtat (defibrillera) så fort som möjligt med hjälp av en hjärtstartare.

Så gör du HLR på vuxna (över 18 år) med hög kvalitet

» Växla mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar utan avbrott *

» Tryck mitt på bröstkorgen

» Kompressionsdjupet (bröstkorgen trycks ihop) ska vara mellan 5–6 cm

» Håll en takt mellan 100–120 per minut (det vill säga ca 2 per sekund)

» Om hjärtstartare finns, tryck på start, fäst elektroderna och följ instruktionerna

» Minimera avbrott så mycket som möjligt under pågående HLR

» Om personen börjar andas normalt igen efter ett hjärtstopp men fortfarande är medvetslös, ska du se till att hen har en öppen luftväg. Viktigt att du fortsätter kontrollera att andningen är normal. Och låta elektroderna från hjärtstartaren sitta kvar.

 

Observera att rekommendationen att lägga en personen i stabilt sidoläge efter att hen återfått cirkulationen (börjat andas igen) efter ett hjärtstopp är borttaget. Och anledningen till det är att det kan vara svårt att kontrollera andningen när personen ligger på sidan. Det kan också vara svårt att upptäcka om personen drabbas av hjärtstopp på nytt.

 

 Om livräddaren aldrig gått en utbildning i HLR eller om hen av någon anledning inte vill (eller kan) ge inblåsningar ska hen endast göra bröstkompressioner utan avbrott.

Gör så här om du hittar någon som är medvetslös och saknar andning (eller andas onormalt)

» Larma 112 direkt och slå på högtalarfunktionen på din telefon.

» Starta HLR omedelbart och följa larmoperatörens instruktioner om att göra HLR med god kvalitet.

» Operatören kommer också att berätta var närmaste hjärtstartare finns och hur du använder den.

En nyhet i HLR vid drunkning

Enligt WHO dör ca 400 000 människor varje år i drunkningsolyckor världen över. Men andra experter inom området tror att den siffran är betydligt högre och upp emot 1,2 miljoner. Detta eftersom många länder inte rapporterar alla drunkningsolyckor.

I Sverige drunknar ca 450 varje år och ungefär hälften dör. Men långt ifrån alla som överlever kan återgå till ett normalt liv, eftersom många av dem får allvarliga hjärnskador.

Hur som helst…

Vad ska du tänka på vid drunkning och vad är nytt?

Det som är nytt är att du ska nu ge 10 inblåsningar (tidigare 5 stycken) redan i vatten. Men som tidigare ska du bara göra inblåsningar i vattnet om du har tränat på det, känner dig trygg och har livräddningsutrustning.

Har ingen gjort inblåsningar i vattnet gör du 5 inblåsningar på land, is eller brygga innan du startar HLR. 

Och varför ska bara utbildade tränare ge inblåsningar i vattnet?

Därför att det finns en risk att livräddaren själv drunknar om den saknar livräddningsutrustning och inte tränat på inblåsningar i vatten. Dessutom finns en risk att livräddningen fördröjs (att HLR startas för sent).

Och varför ska bara utbildade tränare ge inblåsningar i vattnet?

Därför att det finns en risk att livräddaren själv drunknar om den saknar livräddningsutrustning och inte tränat på inblåsningar i vatten. Dessutom finns en risk att livräddningen fördröjs (att HLR startas för sent).

KOM IHÅG! Det är alltid bättre att göra någonting än ingenting alls – gör det du vill, kan och kommer ihåg

Tack för att du läste. Vem känner du som skulle bli glad av att få ta del av de nya riktlinjerna i HLR 2021? Din bästa vän, kollega eller andra HLR-instruktörer… dela här:

HLR kurs barn Stockholm
Brandutbildning i Stockholm inklusive SBA (systematisk brandskyddsarbete)
Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss så får du hjälp blixtsnabbt!