Vad är det för skillnad på kammarflimmer och förmaksflimmer?

Vad är det för skillnad på kammarflimmer och förmaksflimmer?
Nu ska vi ta reda på vad det är för skillnad på kammarflimmer förmaksflimmer.
Förmaksflimmer är ett tillstånd som leder till oregelbunden hjärtrytm men inte till hjärtstopp. Man kan behandla förmaksflimmer med bland annat läkemedel.

Kammarflimmer är däremot livshotande, eftersom hjärtat slutar pumpa runt blodet och personen blir medvetslös inom någon sekund. Utan tidig HLR och en strömstöt genom hjärtat är personen chanslös.

Så gör du hjärt- och lungräddning (HLR)

Vem känner du som skulle bli glad att få ta del av den här informationen? Dela gärna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Det finns mer att lära om HLR och hjärtstartare...

HLR kurs barn Stockholm
Brandutbildning i Stockholm inklusive SBA (systematisk brandskyddsarbete)
Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss så får du hjälp blixtsnabbt!